BRIARD KLUB
Předsednictvo
KRK
Poradci chovu
Stránky členů, CHS
Stránky zahraničních klubů
Termíny akcí BK ČR

ČLÁNKY

CHOVATELSTVÍ
Standard plemene
Historie chovu briardů u nás
Rukojeť chovatele
Chovatelské dokumenty
Databáze jedinců
Chovní psi černí
Chovní psi plaví
Chovné feny černé
Chovné feny plavé
Zahraniční krycí psi
Přehled krytí
Výsledky DKK
Výsledky CSNB

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Galerie šampionů
Galerie klubových šampionů
Podmínky pro získání šampionátů - odkazy

VÝCVIK
sportovní výcvik
pasení
obedience
agility
další aktivity
Galerie výcviku
Galerie šampionů práce
další aktivity

SOUTĚŽE
Briard roku v exteriéru
Briard roku ve výkonu
Briard roku v pasení
S briardem na Everest

INZERCE
ŠTĚŇATA
SOS BRIARD
POZVÁNKY NA AKCE

Označování štěňat tetováním nebo čipováním
Vydáno dne 21. 12. 2016 (202 přečtení)Článek V-Tetování , čipování

  1. Všichni BRI s průkazem původu v ČR musí být tetováni nebo čipováni.

2.   Chovatel je povinen  označit  štěňata  pomocí tetování nebo čipování.. Celý vrh však musí být označen shodně.

3.   Tetovací čísla určuje Plemenná kniha na základě žádosti chovatele. Žádanku o přidělení tetovacího čísla posílá chovatel doporučeně do stáři 3 týdnů štěňat na adresu Plemenné knihy.

Žádost o  přidělení tetovacího  čísla musí  podat i chovatel, který  bude štěňata označovat čipováním.

V tomto případě jsou přidělená tetovací  čísla   zápisními  čísly. Ke každému z nich je následně přiřazen konkrétní mikročip.

  1. Doporučený věk pro označení štěňat je mezi 6. a 7. týdnem, rozhodně však musí být provedeno 

před poslední kontrolou vrhu.

5.   Označování štěňat  smí provádět  pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle „Veterinárního zákona „ ( zákon č. 166/1999 Sb., v platném znění).

6.   Tetování se provádí do levého ušního boltce od 1.4.1997. Povinností majitele je kontrolovat průběžně čitelnost tetovacího čísla a jakmile zjistí, že přestává být čitelné, musí požádat PCH o přetetování. Přetetování lze provést tehdy, je-li číslo nečitelné. Přetetovává se do ušního boltce. Při přetetování musí být přítomen tetovač a PCH, oba pak potvrdí provedení tohoto úkonu do PP psa (rubrika veterinární záznamy). Jedinci s nečitelným tetovacím číslem nemohou být posouzeni na chovatelských akcích.

7.   Volba tetovače je na úvaze chovatele. Chovatel je povinen zajistit si řádné doklady o tetování.

8.   Tetovač odpovídá za odborné tetování psů a správné vyhotovení předepsaných dokladů - tetovací kontrolní pásek - 1x .

  1. Čipování se provádí na  levé straně krku .  Použitý mikročip musí být v souladu s normou EU.

10. Čipování štěňat provádí chovatel na své náklady.  Povinností chovatele je zajistit si  potřebné dokumenty.  

  1.  Při kontrole  vrhu prováděné  PCH  musí  mít  chovatel k dispozici  čtečku mikročipů, aby mohla být ověřena identita kontrolovaných štěňat.

11.  Osoba, která  čipování provádí  odpovídá za odborné  zavedení mikročipu  a správné vyhotovení předepsaných dokladů – potvrzení  o čipování – 1x.( -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )

© BK ČR 2017