BRIARD KLUB
Předsednictvo
KRK
Poradci chovu
Stránky členů, CHS
Stránky zahraničních klubů
Termíny akcí BK ČR

ČLÁNKY

CHOVATELSTVÍ
Standard plemene
Historie chovu briardů u nás
Rukojeť chovatele
Chovatelské dokumenty
Databáze jedinců
Chovní psi černí
Chovní psi plaví
Chovné feny černé
Chovné feny plavé
Zahraniční krycí psi
Přehled krytí
Výsledky DKK
Výsledky CSNB

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Galerie šampionů
Galerie klubových šampionů
Podmínky pro získání šampionátů - odkazy

VÝCVIK
sportovní výcvik
pasení
obedience
agility
další aktivity
Galerie výcviku
Galerie šampionů práce
další aktivity

SOUTĚŽE
Briard roku v exteriéru
Briard roku ve výkonu
Briard roku v pasení
S briardem na Everest

INZERCE
ŠTĚŇATA
SOS BRIARD
POZVÁNKY NA AKCE

Směrnice ČMKU k vystavování exportních průkazů původu
Vydáno dne 21. 12. 2016 (200 přečtení) 1. PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem pracoviště plemenné knihy ČMKU označen:
  • razítkem „EXPORT PEDIGREE“
  • reliéfním razítkem se znakem ČMKU
  • ochrannou bezpečnostní samolepkou, resp. hologramem
  • kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu oprávněného pracovníka
  • jménem a kompletní adresou nového majitele
 2. Exportní průkaz původu je možné vyhotovit pouze chovateli, případně českému majiteli psa, jehož jméno a adresa je zapsána v průkazu původu vyváženého jedince v rubrice „Majitel“. Český majitel vyváženého jedince není-li zároveň jeho chovatelem je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.
 3. Exportní průkaz původu může v úřední na ČMKU vyřídit i jiná osoba než chovatel, případně český majitel (viz bod 1), mající stejnou adresu jako žadatel o vývoz (např. manžel, druh…), tedy i osoba blízká dle občanského zákoníku § 116. Tato osoba je povinna se pracovníkovi příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU prokázat předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu, ověřujícího její totožnost.  Pracovník  provede písemný záznam o osobě, která exportní průkaz vyřizuje.
 4. Pracovník příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU nebo sekretariátu ČMKU je oprávněn ověřit totožnost osoby vyřizující exportní průkaz původu. (pozn. každé osoby, tedy i chovatele)
 5. Doklad o zaplacení je možné vystavit pouze na jméno chovatele, případně českého majitele psa. V případě, že osoba vyřizující exportní průkaz původu nesplňuje podmínky bodu 2, je průkaz původu vždy zaslán na dobírku osobě uvedené v průkazu původu jako majitel (chovatel) žádající o vývoz. Není možné vystavit tento doklad na jméno jiné osoby, není-li tato osoba chovatelem ani majitelem vyváženého jedince.
 6. Od 01. 01. 2008 vystavují exportní průkazy původu všechna pracoviště plemenné knihy ČMKU a to na ty průkazy původu, které byly na daném pracovišti vystaveny, nebo zapsány.

 

Schváleno P ČMKU 19.1.2006, platnost od  1.2.2006
Úprava bodu č. 2 (příp. 3 a 4) schválena na zasedání P ČMKU dne 12. 06. 2007
Změny směrnice – doplnění bodu č.1 a úpravy bodů 3 a 5 přijaty na zasedání P ČMKU dne 13. 12. 2007
Změny směrnice – úpravy bodů 1. 3. a 4. a doplnění bodu 6. přijaty na zasedání P ČMKU dne 08.01.08 dle usnesení 82/11/2008.


( -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )

© BK ČR 2017