BRIARD KLUB
Předsednictvo
KRK
Poradci chovu
Stránky členů, CHS
Stránky zahraničních klubů
Termíny akcí BK ČR

ČLÁNKY

CHOVATELSTVÍ
Standard plemene
Historie chovu briardů u nás
Rukojeť chovatele
Chovatelské dokumenty
Databáze jedinců
Chovní psi černí
Chovní psi plaví
Chovné feny černé
Chovné feny plavé
Zahraniční krycí psi
Přehled krytí
Výsledky DKK
Výsledky CSNB

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Galerie šampionů
Galerie klubových šampionů
Podmínky pro získání šampionátů - odkazy

VÝCVIK
sportovní výcvik
pasení
obedience
agility
další aktivity
Galerie výcviku
Galerie šampionů práce
další aktivity

SOUTĚŽE
Briard roku v exteriéru
Briard roku ve výkonu
Briard roku v pasení
S briardem na Everest

INZERCE
ŠTĚŇATA
SOS BRIARD
POZVÁNKY NA AKCE

Problematika dědičných očních chorob
Vydáno dne 21. 12. 2016 (196 přečtení)Problematika dědičných očních chorob je obšírná a v současné době poměrně hodně diskutovaná. První místo v řadě dědičných očních chorob zcela jistě zaujímá onemocnění sítnice.
Geneticky fixovaná forma onemocnění retinálních receptorů (retina = sítnice = speciální tkáň vnitřní vrstvy oční stěny zodpovědná za vidění) je označována jako RETINÁLNÍ DYSTROFIE (RD).
Popsáno je hodně forem postižení, nejčastějším je PROGRESIVNÍ RETINÁLNÍ ATROFIE (PRA), kdy dochází k postupnému odumírání oněch speciálních buněk vystýlajících stěnu oční koule. Podle lokalizace změn dělíme PRA na generalizovanou a centrální (CPRA). Při generalizované formě je postižena okrajová část sítnice a střed zůstává nezměněn a při centrální naopak. Tyto dvě formy se od sebe liší klinickými příznaky i dědičností. Podle věku, kdy se u zvířete začnou projevovat příznaky, můžeme ještě rozdělit PRA na ranou a pozdní. Je nezbytné si uvědomit, že hlavní roli hraje plemenná příslušnost.
 

Teď tedy konkrétně co se týká plemene briard...

U tohoto plemene byla popsána specifická forma progresivní retinální dystrofie s názvem kongenitální noční slepota (congenital stationary night blindness, CSNB). Z pohledu genetického se jedná o mutaci (změnu) v genu jehož zkratka je RPE65 (retina pigment epitelium). Postižený jedinec má v tomto genu deleci (ztrátu) 4 nukleotidů (AAGA). Následkem této změny v sekvenci DNA je slepota. Gen má dvě podjednotky, nazvané alely. Jedinec může být touto ztrátou postižen v obou alelách a potom ho označujeme jako recesivního homozygota, je to tedy jedinec, který je klinicky i geneticky postižený. Pokud je delece pouze v jedné alele, je tento jedinec klinicky zdravý, tedy nepozorujeme u něj žádné obtíže, ale je nositelem vlohy a přenáší tedy vlohu pro toto onemocnění na potomstvo. Tady je myslím nutné připomenout, že takového jedince nelze identifikovat jinak než genetickou analýzou. Jedinec klinicky i geneticky zdravý je označován jako dominantní homozygot.
Možná není od věci připomenout, že toto onemocnění nelze léčit a jedinou možností ozdravení chovu je selekce postižených jedinců a zejména včasné odhalení nositelů vlohy.

Výzva chovatelům!

V současné době probíhá v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově výzkumný program genetiky a mapování dědičných chorob v populaci psů. V rámci tohoto programu je možné nechat vyšetřit vzorek krve svého psa(psů). Majitel psa hradí pouze vlastní odběr, veterinární lékař zašle vzorek (vzorky) na laboratorní pracoviště a výsledek vyšetření dojde majiteli asi do 30 dnů.

Informace k odběru:

Test DNA je možné provádět již v raném věku psa ± 10 týdnů aniž by to pro něj znamenalo jakékoliv nebezpečí. Jedná se jen o malé množství krve, a to ± 0,5 ml. Z krve je izolována DNA a určen genetický profil jedince.

Je vhodné poslat odebraný vzorek co nejdříve po odběru, není příliš vhodné jeho zmražení před odesláním ( pokud to není nezbytně nutné), krátkou dobu před odesláním je možné skladování v lednici.

Vzorek je odebírán do zkumavky, která obsahuje látku zvanou EDTA (Etylen-diamino-tetraoctová kyselina). Zabrání sražení a rozkladu krve. Takto připravené zkumavky můžeme majiteli (chovateli) poslat v potřebném množství.

Dále pak je lepší využít nějaké expres služby pošty jako je třeba EMS a neposílat vzorek koncem týdne aby nedošlo k jeho zdržení přes víkend.

Vzorek je dobré opatřit identifikací majitele a psa ( jméno psa s číslem zápisu, jméno majitele a přesná adresa).

 

Kontaktní adresa ústavu:

Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 89, 277 21 Liběchov (veterináři znají).

Dle materiálů Ing. Renata Bechyňová, doktorand laboratoře genomiky, zpracovala Mgr.N.Střalková.

 

Doplňující pokyny od Dr. Dostála na odběr krve k vyšetření očních vad u briardů.

Jak provádět odběr a zasílání vzorků krve do komerčních zkumavek.

  • Odběr krve lze provést do komerčních zkumavek s EDTA k zabránění srážení krve. Ze sražené krve nelze provést analýzy. Tyto zkumavky mají veterinární lékaři běžnědostupné.

  • Zkumavky se označí jménem psa nebo číslem zápisu atd., aby bylo možné jedince dokonale identifikovat.

  • Krev odebírejte přes injekční jehlu, aby nedošlo k hemolýze a zejména ke kontaminaci vzorků nežádoucí DNA.

  • Po odběru krve zkumavku zazátkujte a krev promíchejte s roztokem převracením ¨ zkumavky. Netřepejte! Je nutné pouze zabránění sražení krve.

  • Zkumavky vložte do chladničky aby se krev vychladila, ale nedošlo k jejímu zmrznutí.

  • Zkumavky před odesláním zabalte do papírové vaty, která chrání vzorky před náhlými teplotními výkyvy. Vše po zabalení pošlete expresní poštou jako EMS na adresu: Ing. Jaromír Dostál, DrSc, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR, 277 21 ¨ Liběchov. Vzorky lze v pracovní dny předat i osobně do laboratoře, což je nejlepší způsob dodání.

  • Vyvarujte se zasílání vzorků ve čtvrtek a pátek, poněvadž může dojít ke zdržení zásilky přes neděli a znehodnocení vzorků.

  • Je vhodné o zasílání vzorků poštou, případně o osobním předání, podat zprávu telefonem na číslo 315 639 540 do laboratoře. Zásilka bude očekávána, případně urgována na poště, aby nedošlo k jejímu zdržení.

  • O výsledku Vám podáme písemnou zprávu na Vaši adresu po ukončení analýz.

  • Děkujeme!( -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )

© BK ČR 2017