BRIARD ROKU V EXTERIÉRU 2017

Autor: -th- (tana.holesova@gmail.com), Téma: Briard roku v exteriéru
Vydáno dne 23. 01. 2018 (87 přečtení)
Vážení členové, 
Jménem Briard klubu si Vás dovoluji pozvat k dalšímu ročníku soutěže Briard Roku v exteriéru.
Veškeré podklady a podmínky naleznete na webových stránkách BK a také na Facebooku.  
 
Při samotném vyplňování tabulky Vás prosím o zachování její původní podoby, nic v ní
nepředělávat, nemazat. Dále vyplnit maximálně 12 výstav, šampionáty a selekce neomezeně.
Pokud budete hlásit jedince jak do soutěže hlavní tak některé z doprovodných (mladých či
veteránů), zřetelně tak zaznačte v hlavičce a pro body využijte pouze ty části tabulky k tomu
určené. Jestliže v bodovém hodnocení nenaleznete titul, či výstavní ohodnocení, kterého Váš
briard dosáhl, nelze jej do soutěže započítat.
 

Přihlášky do soutěže posílejte výhradně na briardroku@seznam.cz do 28.2.2018, 

pozdější přihlášky nebudou přijaty.

Výsledky soutěže zveřejníme do konce dubna 2018 na klubových stránkách.

 
Děkuji Vám za respektování pravidel a budu se těšit na Vaše příspěvky.
 
Za Předsednictvo BK
Dagmar Kubátková

 

TABULKA  ZDE

PŘIHLÁŠKA ZDE